LL


License to teach the ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ method be gained by participating in a course license or order it via the internet.
Information about current courses ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ and events, you can keep an eye on our fanpage.

 
Licencję do prowadzenia zajęć metodą ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ można uzyskać uczestnicząc w kursie licencyjnym lub zamawiając ją via internet.
Informacje o bieżących kursach ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ i wydarzeniach mogą Państwo śledzić na naszym fanpage.